Welkom bij de Noordelijke Autocross Club

Nieuw NK Rodeoklasse bij de NAC zie nieuws..........

De NAC Selfsupporting Vrijwilligers gevraagd, zie nieuws!!

De NAC is bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen en op zaterdag 07 Februari staat de Licentiedag gepland. Deze middag wordt dit jaar in "Cafe restaurant Twijzel " wedzebuorren 17 9286 ER in Twijzel gehouden.

Tijd; van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze middag kun je de Jaarlicentie voor het jaar 2015 aanvragen, en het Nac lidmaatschap aanvragen. Tevens kun je de nodige seizoenkaarten bestellen. Tot ziens op zaterdag 7 februari!! 


De feestavond van de NAC zit er op en we kunnen terugkijken op een hele gezellige avond met geweldige muziek van Drive inn F.A . Wijning.

Deze mannen weten  hoe ze er een mooi feest van kunnen maken. Er werd volop gedanst gezongen en gelachen. 

De prijzen werden onder leiding van onze vaste speaker Tjitte v/d Veen op geweldige wijze uitgereikt.

Tevens werd er een lidmaatschap en een seizoenkaart verloot onder de aanwezigen.

De NAC feliciteert nogmaals de Kampioenen en bedankt een ieder voor de inbreng aan een gezellige feestavond. Foto's van de feestavond zijn te bezichtigen op www.rararacing.nl

facebook_1415531767984

De Kampioenen van 2014 zijn;allemaal

Standaardklasse; 828 Hendrik Hansma, 817 Wilco v/d Voorde, 845 Peter Haagsma.

Juniorklasse;  226 Sietse Jan Alma, 29 Hendrik Oevering, 1 Johannes Alma.

Keverklasse;  406 Eelco Kruis, 430 Johan Merkus, 414 Chris Wekema.

Sprintklasse; 121 Equipe Hendrik/Hein Hut, 116 Pieter Poelstra, 109 Chris Wagenaar.

Vrije Standaardklasse; 636 Ybe Vellema, 629 Lowie Hoedt, 646 Arnold v/d Veen.

Rodeoklasse; 321 Hein Durk Vellema, 353 Wietse Groenje, 305 Hendrik Keizer.

Stockcarklasse F2; 101 Marcel Sipma, 47 Patrick Tersteeg, 95 Sander Borst.

Stockcarklasse F1; 226 Pieter v/d Iest, 26 Jan v/d Iest, 21 Jeroen Wekema.
You are here: