Welkom bij de Noordelijke Autocross Club

Nieuw NK Rodeoklasse bij de NAC zie nieuws..........

Nieuws over het Lidmaatschap en de NAB-Licentie voor 2015

Op zaterdag 31 januari j.l. is op de algemene ledenvergadering van de NAB de prijs van een NAB-Jaarlicentie vastgesteld op €100.00. Het NAC Lidmaatschap blijft € 50.00.

Om de kosten voor de coureur echter zo laag mogelijk te houden heeft het NAC bestuur besloten om een combinatiekorting aan te bieden door de NAB-licentie en het NAC-lidmaatschap ineen aan te bieden voor €125.00. Deze combinatiekorting is geldig tot 15 maart a.s. Daarna geldt het normale tarief.

De medewerkersvergadering is op maandag 16 februari, iedere medewerker krijgt persoonlijk de uitnodiging hiervoor.

De Ledenvergadering is op maandag 2 maart!!! Deze vergadering is in het mfc Husterwâld in Oudwoude.

De Kampioenen van vorig seizoen zijn;allemaal

Standaardklasse; 828 Hendrik Hansma, 817 Wilco v/d Voorde, 845 Peter Haagsma.

Juniorklasse;  226 Sietse Jan Alma, 29 Hendrik Oevering, 1 Johannes Alma.

Keverklasse;  406 Eelco Kruis, 430 Johan Merkus, 414 Chris Wekema.

Sprintklasse; 121 Equipe Hendrik/Hein Hut, 116 Pieter Poelstra, 109 Chris Wagenaar.

Vrije Standaardklasse; 636 Ybe Vellema, 629 Lowie Hoedt, 646 Arnold v/d Veen.

Rodeoklasse; 321 Hein Durk Vellema, 353 Wietse Groenje, 305 Hendrik Keizer.

Stockcarklasse F2; 101 Marcel Sipma, 47 Patrick Tersteeg, 95 Sander Borst.

Stockcarklasse F1; 226 Pieter v/d Iest, 26 Jan v/d Iest, 21 Jeroen Wekema.
You are here: